Dzielić się

Bona

DZIELIĆ  SIĘ…

                    Wiem, Ojcze, wiem
       że trzeba się dzielić chlebem
       ale przyszło mi na myśl
       że trzeba też dzielić się
                                    ...głodem
           swym głodem duchowym
           bo on pochodzi od Ciebie
           i do Ciebie prowadzi