Odrobina poezji

Bona

              TO PŁACZE  SERCE

Wydaje się
że wypłakałam
już wszystkie łzy
a jednak płyną
To płaczę nie ja
to płacze miłość
za miłością
utracona bliskość
za bliskością
to płacze
moje serce