Przysłowie irlandzkie

Pan Bóg dał ci twarz, ale śmiać się to już musisz sam