Wchodzimy w Wielki Tydzień

Bona

                                                           ZA  CO ?

Za co kapłani żydowscy
ukrzyżowali Jezusa?
Za to, że z mściwego Jahwe
zrobił Boga pełnego miłości?
Że nad przepisy i formułki
postawił prawe życie?
Że pozostawał  z Bogiem – Ojcem
w łączności
o jakiej oni nie mieli pojęcia?
I że w imię Ojca
czynił cuda nieosiągalne
dla żadnego z arcykapłanów
ważnych sędziów
sędziów … Jezusa?