Z zapisu mistyczki

Fragment rozmowy mistyczki Aliny Lenczewskiej z Jezusem, wg tomu p.t. „Świadectwo – dziennik duchowy”, s. 380:

 Większość [ludzi podczas nabożeństwa] nie słyszy MNIE, ani nie dostrzega. Zajęci są ceremonią, własnym działaniem, sobą, swoją modlitwą, swoją grzesznością nawet, innymi ludźmi.

A JA jestem wśród nich niedostrzeżony, lekceważony, niekiedy obrażany i ciągle samotny.

Naprawdę niewiele jest serc, w których mogę odpocząć otoczony miłością i czułością.