Rozważania przy niedzieli

Bona

                                   ODKRYĆ  SEKRET  ŻYCIA

            Wiesz, Ojcze, myślę
            że najważniejszym obowiązkiem
            każdego z nas
            jest wysiłek poznania Boga
            doświadczenia Go
      Bo żeby wiara nie była pusta
            musi zostać napełniona
            przekonaniem o realnym
            istnieniu Boga
      Boga i świata nadprzyrodzonego
      tej rzeczywistości niewidzialnej
      lecz rzeczywistej
      Naszym obowiązkiem
      jest odkryć
      sekret życia