Rozważania przy niedzieli

Bona

A gdyby tak można było
zaczerpnąć od kogoś
pobożności, świętości...
ale się nie da

Ani mądrości, ani cierpliwości
nikt ci nie przekaże
ale można zaczerpnąć
ducha!

Można się "zarazić" czyjąś
dobrocią i miłością
pójść za nim
i czerpać

Pójść za Jezusem