Światopogląd

Bona

Świato-pogląd

to jeszcze za mało

dopiero z za-światami

nasze życie

nabiera pełnego sensu