Bona

NIEZMIENNE  HASŁO

            Tak sobie myślę, Panie
            że w wymaganych dziś
            hasłach, kodach, pitach
            pinach, logowaniu itp.
            można się zagubić
      Jak dobrze, że Twoje hasło
            od wieków brzmi tak samo
            Ojcze nasz i Zdrowaś Mario
      Wystarczy zamknąć oczy 
         i wejść w ciszę…