Jak to jest?..

Bona

Jak to jest, Ojcze?

żeby Ciebie zobaczyć

trzeba zamknąć oczy

żeby zasłużyć na Twą uwagę

zamiast się wybić

i stać się sławnym na obu półkulach

mieć po śmierci kilka pomników

trzeba pokonać własne ego

być ostatnim w kolejce do sławy

zamiast zasłynąć jakąś wspaniałą kolekcją

– wszystko rozdać

 zamiast rozsądnie lokować i zabezpieczać

swój kapitał

zdać się całkowicie na Ciebie

i tak wciąż wszystko na odwrót

z  oczami zamkniętymi na świat

i jego pokusy

kto to potrafi?