Kącik dla duszy

Bona            „A kiedy poczujesz się ślepy”

A kiedy poczujesz się ślepy
siądź przy drodze
którą przechodzi Jezus
tej drodze
z Jerycha do Jeruzalem
i nasłuchuj
Gdy tylko usłyszysz Jego kroki
wołaj najgłośniej
jak potrafisz:
"- Panie, spraw
bym przejrzał!"
ON cię usłyszy
podejdzie
dotknie
i - przejrzysz