Na Środę popielcową

Bona

                        PRZEKAZAĆ  PROWADZENIE

Jezu, Mistrzu nasz i Panie
myślę, że kiedy  oznajmiłeś
św. Katarzynie ze Sieny
ty jesteś tą, której nie ma
JA jestem tym, który jest
powiedziałeś to
nam wszystkim
Chciałeś, żebyśmy
posypali sobie głowę popiołem
rozstali się ze swoim
pyszałkowatym „JA”
Ale… jak to zrobić?
 Jak przekazać Tobie
prowadzenie?