Z czasów PRL

Po 1945 r. wytyczano granice między ZSRR a Polską. I pytają jednego z gospodarzy we wsi granicznej, gdzie chce mieszkać, w Polsce, czy w Zw. Radzieckim, bo chałupa stoi przed nową granicą, a stodoła już za.

– Nie wiem – powiada chłop.  – Muszę Baby spytać.

 Wraca: – W Polsce.

– A dlaczego?

– Nie wiem. Muszę Baby spytać.

  Wraca. – Bo u was sroższe zimy.