Niepełnosprawny?

Niepełnosprawnym Amerykaninem Roku 1992 został ogłoszony Charles Wedemeyer. Ten człowiek jest całkowicie porażony, porusza tylko oczami i bezdźwięcznie wargami, żona odczytuje jego słowa z ust. Pracował jako trener szkolnej drużyny piłki nożnej w Los Gatos w Kalifornii, która to drużyna zwyciężyła  wtedy w całym stanie.

 Zig Ziglar – „Ponad szczytem”, przekł. Karol Walczyna, studio Emka 1995, s. 47