O śmierci

Duchowość nie  jest własnością żadnej kultury, religii, sekty, rasy czy płci; osiągnie ją każdy, kto aspiruje, pragnie, postanawia i praktykuje.

Wzrastamy od dzieciństwa, ale na końcu naszej drogi jest punkt, który nazywamy śmiercią. Śmierć jest kolejnym etapem naszego rozwoju. Chociaż to dzień rozstania, śmierć jest faktycznie dniem ślubu – oddzielenie nie jest w rzeczywistości oddzieleniem, lecz raczej prowadzi cię do świeżej wspaniałej nadziei, która nazywana jest życiem przyszłym. Człowiek mądry wie, że śmierć jest zasadniczą częścią wzrastania, że to konieczność.

                      Swami Rama,  „Droga ognia i światła” t.2,  s. 200