Rozważania przy niedzieli

Bona

NIE PUSZCZAJ MOJEJ RĘKI

- Nie puszczaj Mojej ręki 
mówi Jezus - 
a wytrzymasz wszystko
Przeprowadzę cię przez życie
widzialne
i doprowadzę do 
niewidzialnego
tylko nie puszczaj
Mojej ręki!