W stronę Ewangelii, 1

Bona

WSKRZESZENIE ŁAZARZA

[...] I zdarzyło się coś
co po ludzku biorąc
nie miało prawa
się wydarzyć
spowity w bandaże
skrępowany
w progu groty
pojawił się żywy trup
Łazarz wyszedł z mroku
na światło dnia [...]