Wszyscy Cię szukają

[Bona]

wszyscy Cię szukają

zapisał Marek

w pierwszym rozdziale

swej Ewangelii

tylko że jedni szukają

by żyć

bo bez Ciebie

nie potrafią

a inni

by Cię zabić

bo inaczej nie potrafią

[Mk1,37]