Rozważania przy niedzieli

Zbliżają się wybory…

DO  PP. POLITYKÓW

             i ich stronników, mieniących się chrześcijanami 

Jeśli bowiem  miłujecie
tych, którzy   was miłują
- pyta Jezus swoich wyznawców
to cóż to za zasługa?  
 I jeśli pozdrawiacie
tylko swych braci […]
 Czyż  i poganie
tego nie czynią? [Mt 5, 46-48]