Z dziejów PRL

Pisarz i poeta, Roman Brandstaetter, zachował, a nawet oprawił, dokument przesłany mu z ZAIKS-u 23 stycznia 1953 roku, następującej treści:

„Książka Obywatela p.t. „Kroniki Asyżu” została przekazana do Centrali Odpadków Użytkowych z polecenia Ministerstwa Oświaty.”