Rozważania przy niedzieli

Bona

CZŁOWIEK  JUŻ  NIE  JEST  SAM

Wiara w Boga nie sprawia
że z życia znikają trudności
ale wśród tych trudności
człowiek już nie jest sam
i zaczyna słyszeć
podszepty duszy
których wcześniej
nie słyszał